Kysely

Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman PLoP (Pori Laboratory of Play) -työryhmän toteuttama kyselytutkimus on osa Suomen Kulttuurirahaston, Satakunnan maakuntarahaston rahoittamaa kärkihanketta, jossa tarkastellaan suomalaisen nyky-yhteiskunnan viihteellistymisen muotoja. Tarkoituksena on tutkia erityisesti miten viihteellistyminen on vaikuttanut yhteiskunnan normeihin, arvokäsityksiin ja valtarakenteisiin. Kyselyssä selvitetään, miten tavalliset kuluttajat suhtautuvat tähän kehitykseen. Kyselyä on levitetty Satakunnassa yhteistyössä Yle Porin kanssa. Tulokset raportoidaan tutkimuksissa, esityksissä sekä mediassa.

Kysely on suljettu 14.11.2022. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja hankkeen piirissä tehdyistä julkaisuista ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyssä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Linkki tietosuojailmoitukseen.

Lisätietoja antaa:
Tutkijatohtori Pauliina Tuomi (hankkeen johtaja)
pauliina.tuomi@utu.fi