Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän jäsenet

FT, Pauliina Tuomi (synt. 1982) toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa, Porin yksikössä. Tuomi on työskennellyt useissa opetusteknologiaa, hyötypelejä, pelillistä oppimista sekä pelillisyyttä käsittelevissä projekteissa. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli 2000-luvun television ilmiöitä, niiden osallistavuutta sekä mediakonvergenssien luomia monialustaisia tapoja kuluttaa mediaa. Postdoc-tutkimus keskittyy provokatiiviseen televisiotuotantoon ja -mediaan osana yhteiskunnan asenteita ja normeja, ja yhteiskunnan viihteellistymisen muotojen kriittiseen tarkasteluun. Tuomi on julkaissut aiheesta tieteellisiä artikkeleja sekä toiminut aiheen osalta laajasti mediassa asiantuntijatehtävissä.

FT, dosentti Petri Saarikoski (synt. 1972) toimii Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin vakinaisena yliopistonlehtorina. Hänen väitöskirjansa käsitteli Suomen kotitietokoneharrastuksen varhaishistoriaa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin. Hänen erikoisalaansa on tietotekniikan ja tietoverkkojen historia ja mediahistoria. Hän on työskennellyt useissa mediahistoriaa, tietotekniikan arkipäiväistymistä ja harrastustoimintaa sekä pelikulttuureja käsittelevissä tutkimushankkeissa. Hän on ollut mukana kirjoittamassa suomalaisen internetin kulttuurihistoriaa käsitteleviä tietoteoksia. Viime vuosina hän on julkaissut myös useita tutkimuksia nettimeemeistä. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkija pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä (Centre of Excellence in Game Culture Studies). Hän on julkaissut yli 60 tieteellistä tutkimusta.

FT, Lilli Sihvonen (synt. 1989) on Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin tuore tohtori, jonka väitöskirja käsittelee kulttuurituotteiden kierrättämisen ja henkiinherättämisen elinkaaria ja niiden mallintamista. Sihvonen on erikoistunut materiaalisen kulttuurin, suunnitellun vanhentamisen ja nostalgian tutkimukseen, joihin myös hänen julkaisunsa keskittyvät. Sihvosen muita tutkimuskohteita ovat media-arkeologia eli niin sanottu oudon ja menneen median tutkimus sekä vanhan median uudet käyttötarkoitukset (zombie-elämä) sekä lautapelitutkimus. Sihvonen toimii tällä hetkellä projektitutkijana kahdessa eri tutkimushankkeessa. 

FT, dosentti Riikka Turtiainen (synt. 1981) toimii Turun yliopistossa digitaalisen kulttuurin vakinaisena  yliopistonlehtorina. Hänen tutkimustoimintansa sijoittuu sosiaalisen median ja verkkoyhteisöjen painopistealueelle, jossa hänen erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat nykypäivän somevaikuttaminen ja asiantuntijuuden viihteellistyminen. Turtiainen on tutkinut sosiaalista mediaa pitkään urheilun kontekstissa keskittyen mediaurheilun viihteellistymiseen ja siihen liittyvään vallankäyttöön, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä urheilija-aktivisteihin. Turtiainen on Turun yliopiston eettisen toimikunnan ja humanistisen tiedekunnan johtokunnan jäsen ja toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.  

FM, väitöskirjatutkija Jenna Peltonen (synt. 1993) valmistui Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineesta syksyllä 2021. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli koronameemien ensimmäistä aaltoa Facebookin Korona-lore-ryhmässä ja tämän pohjalta hän on julkaissut yhden tutkimuskatsauksen. Peltonen on toiminut digitaalisen kulttuurin tutkimusavustajana loppuvuodesta 2021, ja ollut mukana kirjoittamassa koronameemejä käsittelevää tutkimusartikkelia Turun yliopiston kulttuurihistoria -metodikirjaan. Hänen tuleva väitöskirjatutkimuksensa käsittelee sosiaalisen median koronakeskusteluihin liittyviä vastakkainasetteluita ja informaatiosotia.